KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP

Hasta birey için öngörülen tedavi yanıtına veya hastalık riskine göre tıbbi kararların alındığı, bu strateji ile hastalığı değil, hasta bireyleri farklı gruplara ayıran bir tıbbi modeldir. En kısa tanımı ile tıbbi tedavinin her hastanın bireysel özelliklerine göre uyarlanmasıdır. Son yıllarda, sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde bireyin kendine özgü moleküler ve genetik özellikleri ile hastalıklar arasındaki ilişki daha iyi anlaşılmaya başlamış ve bilimsel atılımlara paralel olarak sağlık profesyonellerinin hasta ve hastalığa olan yaklaşım da değişmeye başlamıştır. Hangi tedavilerin hastalar için güvenli ve etkili olacağını, hangi tedavilerin etkisiz olacağı, tedavi takibi sırasındaki kanserin tedaviye vereceği yanıt veya tedaviye karşı geliştireceği direnç gibi birçok bulgu,  kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımı sayesinde önceden tahmin edilebilmekte ve tedavi süreci bu verilere göre yönlendirilebilmektedir.

Kişiselleştirilmiş tıp, sağlık sorunlarını düşünme, tanımlama ve yönetme biçimimizi değiştirmeye başlamıştır. Hastalığı anlamak ve tedavi etmek için geleneksel yaklaşımların bir uzantısı olarak düşünülebilir. Her hastalığa aynı tedavi yaklaşımı yerini her hastaya hastanın moleküler ve genetik özelliklerine uygun tedavi yaklaşımına bırakmaya başlamıştır. Daha hassas ve özgün araçlar ile donatılan sağlık profesyonelleri, hastaları için zararlı yan etkileri en aza indirecek ve daha başarılı bir sonuç almayı garanti edecek bir tedavi yöntemi ya da protokolü seçebilir. Bu araçlar genetik ya da biyokimyasal testler olabileceği gibi nükleer tıpta uygulanan moleküler bir görüntüleme yöntemi de olabilir.

Kanser tedavisinde ideal olan hedefe yönelik tedaviler, Nükleer Tıp alanında uygulanan tedavilerin temel prensibidir. Nükleer Tıp tanı ve tedavi yöntemleri moleküler düzeyde işlev gösterir ve belirli bir dokuyu ya da hücreyi hedef aldıkları için kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımına en iyi örneklerden biridir.  Nükleer tıpta kişiselleştirilmiş tıp teranostik kavramı ile doğal olarak bütünleşen bir yaklaşımdır.

Teranostik ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.