NÖROENDOKRİN KANSERLERDE ALFA TEDAVİ

Nöroendokrin kanserlerde hedefe yönelik Alfa Tedavi

Nöroendokrin tümörlerin yayıldığı, hastalığın ilerlediği, kontrol altına alınamadığı veya diğer tedavilere cevap vermediği durumlarda radyonüklid tedaviler kullanılabilir. Nöroendokrin tümörler genelde, hücre yüzeylerinde somatostatin reseptörü barındırır, ancak tedavi verilmeden önce radyasyonu doğru bölgeleri hedefleyeceğinden emin olmak için tedaviye aday hastalara Oktreotid PET/BT ile somatostatin reseptör görüntüleme yapılmalıdır. Bu aşamada radyonüklid tedavi kararı alınmış ise birinci seçenek radyonüklid tedavi Lutesyum-Oktreotid tedavisidir.

Bu tedavinin amacı tümör boyutunu küçültmek, tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurmaktır. Bu bağlamda hem hastalığın ilerleyişi kontrol altına alınabilir hem de yaygın kemik ağrısı, yorgunluk gibi ileri hastalık semptomlarını yatıştırmak mümkün olur. Bu tedaviye istenilen cevap alınamayan veya tedaviye direnç gösteren hastalarda ikinci seçenek radyonüklid tedavi olarak alfa tedavi düşünülebilir. Bu tedavide hormon tedavisini (Sandostatin®) kesmek gerekmez. Kemoterapi hariç diğer tedavilerle birlikte güvenle verilebilir. Eğer hasta kemoterapi alıyorsa radyonüklid tedavi verilmesi önerilmez veya kemoterapiyi kesmek gerekir.

Alfa tedavide, kendisini kanserli hücrelerdeki somatostatin reseptörlerine bağlayan özel bir molekül (akıllı molekül) kullanılır. Hastaya enjekte edilmeden önce, akıllı molekül, Aktinyum 225 veya Bizmut-213 ile laboratuvar ortamında birbirine bağlanır. Bu sayede radyoizitop kanserli hücreye akıllı molekül ile taşınmış olur. Tahrip edici özellikteki alfa radyasyonu ile kanser hücreleri zaman içinde hasar görür veya yok olur. Akıllı molekül bir taşıyıcı vazifesi görerek radyasyonu kanser hücresine taşır ve bu sayede vücudun tamamı değil hedeflenen alanlar radyasyona maruz kalır.

Alfa Tedavi  güvenli mi?

Bu tedavide kullanılan radyasyon kanser hücrelerini yok etmek için tasarlanmıştır. Vücuda enjekte edilen somatostatin reseptör hedefli akıllı moleküller yolculuğu sırasında kanserli hücreleri hedef alır. Kanser hücreleri dışında, somatostatin reseptörleri birçok farklı organda bulunmaktadır. Bu nedenle bu dokular da radyasyona maruz kalabilirler. Ancak bu etki çok düşük seviyede olup, akıllı moleküller kanserli hücrelere direkt olarak yapıştığından kemoterapinin yıkıcı yan etkilerinin hiçbirini göstermez.  Kan değerlerinde geçici düşüş gibi yan etkiler bazı hastalarda görülebilir. Tedavi sonrası dönemde belirli aralık ile yapılan kan tahlilleri ile bu etkiler kontrol alınabilir.

Nöroendokrin kanserlere yönelik alfa tedavi ülkemizde yapılıyor mu?

İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında nöroendokrin tümörlü ileri evre hastalara Aktinyum-DOTATATE ile alfa tedavi uygulanmaya başlamıştır.