HEDEFE YÖNELİK RADYONÜKLİD TEDAVİ

Atom tedavisi(Radyonüklid tedavi) nedir?

Nükleer tıp yapılan tüm tedavilerde radyoaktif maddeler kullanılır. Radyonüklid tedavi bu tedavilerin genel adıdır. Ancak tedavi edilen hastalığa ve verilen radyoaktif maddenin türüne bağlı olarak radyonüklid tedavi isimleri farklılık gösterebilir. Bu tedaviler arasında en bilineni bazı tiroid hastalıklarının (Graves hastalığı, hiperakitf adenom) veya tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan radyoaktif iyot tedavisidir. Halk arasında radyoaktif iyot tedavisi “atom tedavisi” olarak bilinir ve genel olarak nükleer tıpta yapılan her tür radyonüklid tedavi için atom tedavisi tabiri kullanılabilir.

Bu tip tedavide, hastalara verilen radyoaktif maddelere ise radyofarmasötik adı verilir. Radyonüklid tedavinin amacı, hastalığı tedavi etmek, hafifletmek veya kontrol altına almak için kanserli dokuya radyasyonu moleküler düzeyde aktarmak ve kanser hücrelerini tahrip etmektir. Bu tedavi stratejisinde, tiroid, lenfoma, kemik metastazları, prostat, karaciğer, nöroendokrin sistem gibi çeşitli tümörlere özgün olarak geliştirilmiş olan radyoaktif özellikteki akıllı moleküller (radyofarmasötik) kullanılır.

Tümörün hedeflenmesi

Son yıllarda tıbbi teknolojideki gelişmeler ile yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesinde ve ulaşılabilirliğinde ciddi bir ilerleme olmuştur. Kanser tedavisi, kemoterapi, cerrahi, radyasyon tedavisi ve nükleer tıpta radyonüklid tedavilerin kullanımı, hedefe yönelik tedaviler gibi farklı stratejileri içerir.

Radyoterapi (ışın tedavisi) kanser hastalarında en sık kullanılan radyasyon tedavisidir.  Radyoterapi ile tümöre ve etrafındaki sınırlı bir alana harici olarak yüksek enerjili X-ışınları (iyonize radyasyon) kullanılarak yüksek dozda radyasyon verilir. Bazı kanser türleri için mevcut olan bir başka tedavi seçeneği, hastalara radyoaktif maddelerin uygulanmasına dayanan, hedefe yönelik radyonüklid tedavinin kullanılmasıdır. Radyonüklid tedaviler bazı hastalıklarda (karaciğer tümörleri, sinovit vb.) hedef dokuya direkt olarak uygulanabilmekle birlikte sıklıkla sistemik olarak uygulanır ve tıpkı kemoterapi gibi kan dolaşımı yoluyla vücuttaki kanserli hücrelere ulaşır. Ancak, kemoterapiden farklı olarak, bu radyoaktif maddeler özellikle hastalıklı ya da kanserli hücreleri hedef aldığı için yan etkileri daha azdır.

Akıllı moleküller

Nükleer tıpta kullanılan akıllı radyoaktif moleküller ve son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri sayesinde tümör hücrelerinin çok küçük boyutlarda iken yakalanması mümkündür. Benzer şekilde kanserin etkin tedavisinde akıllı radyoaktif moleküller kullanılarak büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Tedavi amaçlı olarak kullanılan akıllı moleküller, vücuda verildiklerinde tümöre radyasyonu taşıyan bir araç olarak davranır ve tümöre güçlü bir şekilde bağlanırlar. Bu sayede hedeflenen radyasyon dozlarını doğrudan tümörlere ve metastazlarına taşıyabilir, böylece normal sağlıklı dokuları korurlar. Tümöre radyasyon taşıyan molekül seçimi, antijen veya reseptör gibi tümörün hedef yapılarına ve tümörün çeşidine göre belirlenir. Taşıyıcıya bağlı radyoaktif atomların yaydığı iyonlaştırıcı radyasyon, kanser hücrelerinin DNA’larına zarar vererek öldürür ve tümörlerin küçülmesine neden olur.

Atom tedavisi (Radyonüklid tedavi) nasıl etki eder?

Akıllı bir radyoaktif molekülün biyolojik etkisi, içerdiği radyoaktif bileşenin yaydığı iyonlaştırıcı radyasyonun türü ile belirlenir. Nükleer tıpta tanı prosedürleri için vücuda nüfuz edebilen γ (gama) radyasyonu yayan radyofarmasötikler kullanılır ve görüntüleme hastadan yayılan γ (gama) radyasyonunun Gama kamera, SPECT ve PET gibi cihazların kullanılarak tespit edilmesi esasına dayanır. Ancak radyonüklid tedavi için uygun biyolojik etkinliğe sahip farklı bir radyoaktif madde türü gerekir. Tümör tedavisi için kullanılan radyofarmasötikler, enerjilerini hedeflerine yakın olarak serbest bırakan, dokuya kısa mesafede nüfuz eden  a (alfa) veya β (beta) tipinde radyasyon yayarlar.  Sonuç olarak a (alfa) veya β (beta) tipindeki radyasyon kanser hücresinde tahribata yol açarak tümörü küçültür veya yok edebilir.

Alfa ve Beta tipi radyasyon ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.